Interview Corona de Wert: Handboek webredactie tagged:

Interview Corona de Wert: Handboek webredactie

Posted by in alle posts, interviews

Hoe maak je een succes van je website? Met een slim webadres, de juiste zoekwoorden en boeiende content ben je er niet. Webbezoekers verleiden en vasthouden vraagt een scherp inzicht in hun motieven en drijfveren. Heldere strategische uitgangspunten zijn de basis voor de ontwikkeling en het onderhoud van een geslaagde site. Corona de Wert, freelance docent Communicatieonderzoek en –advies bij Bedrijfscommunicatie, schreef samen met Geert Poort het Handboek webredactie. ABC interviewde Corona over het boek.

Een boek over webredactie: gaat er dan zoveel mis op websites?

Als webgebruiker loop je soms tegen dingen aan. Denk aan achterhaalde informatie, warrige webstructuren, wollige taal of een zoekfunctie die zoekt en zoekt maar die je niet tot de juiste resultaten brengt. Maar die kleine ergernissen zijn niet de directe aanleiding voor het boek. In het handboek kiezen we het perspectief van de webredacteur. Geert en ik geven al zo’n tien jaar trainingen op het gebied van webcommunicatie en we constateren dat het werk van de webredacteur veel meer omvat dan alleen het schrijven en redigeren van teksten. Dat blijkt ook uit de Webredactie Monitor 2010 van Entopic. Uit dit onderzoek – uitgevoerd onder ruim 1000 webredacteuren – blijkt dat redigeren en schrijven van teksten op de tweede en de vierde plaats staan in het takenpakket. Het hoogst scoort het invoeren van content in het contentmanagementsysteem. En er blijkt ook nogal wat tijd te gaan zitten in overleg, coördinatie en in redactionele planning. Het handboek webredactie sluit aan op die veelzijdige werkpraktijk, het zoomt in op de belangrijkste onderdelen, van webstrategie en webstructuur tot schrijven en redigeren van webteksten, SEO, audiovisuele content en meer.

Waarom dit boek terwijl er al zoveel over webcommunicatie is geschreven?

De meeste bestaande publicaties over webcommunicatie focussen op een specifiek onderdeel of specialisme. Het ene boek gaat bijvoorbeeld over ‘schrijven voor het web’, het andere over ‘zoekmachines’ en weer een ander over over ‘usability’ of ‘contentmanagementsystemen’. Die indeling in specialismen past helemaal niet bij het werk van de webredacteur. Zo’n webredacteur is all-round! Hij of zij zit aan tafel als de strategische uitgangspunten van de site worden geformuleerd, denkt mee over de structuur van de site en over de indeling van pagina’s, hij schrijft, redigeert, stroomlijnt de samenwerking met contentleveranciers en zorgt er ook nog voor dat ook zoekmachines de site weten te vinden. Zo’n professional heeft behoefte aan een handboek waarin al die onderwerpen samenkomen.

Voor wie is het boek bestemd?

Het handboek is bedoeld voor iedereen die een website ontwikkelt of onderhoudt: webredacteuren, webmanagers en andere professionals die in uiteenlopende organisaties een bijdrage leveren aan websites op internet of intranet. Dat kunnen mensen zijn die van webredactie hun vak hebben gemaakt of die het erbij doen, bijvoorbeeld in hun werk als communicatieprofessional of als beleidsmedewerker. Daarnaast richt het boek zich op studenten die zich voorbereiden op een functie als webredacteur of communicatiemedewerker. Het wordt al gebruikt in post-hbo-trainingen ”Schrijven voor het web’ en in leergangen ‘Webredactie en contentbeheer’. Leuk is dat ik ook uit mijn directe omgeving van collega-ondernemers en freelancers de reactie krijg dat het boek ook voor hen nuttige informatie bevat.

Wat is de belangrijkste boodschap van dit boek?

De kernboodschap is dat webredactie meer is dan een gelikte online presentatie en flitsende content. Het is slim om eerst goed na te denken over de uitgangspunten van een site. Pas als die helder zijn geformuleerd, kun je beargumenteerde beslissingen nemen over zaken als webstructuur, samenwerking, tone of voice, SEO, usability en contentsoorten. Met zo’n planmatige aanpak verhoog je de kwaliteit van websites en  je levert een bijdrage aan de professionalisering van het vak. Webredactie is niet iets wat je er in een verloren uurtje even bijdoet, het is voor veel organisaties serious business en een wezenlijke factor voor de bedrijfscontinuïteit.

  • Handboek webredactie, Corona de Wert & Geert Poort, uitgeverij Thema, 2010. Omvang: 240 pagina’s, ISBN: 978 90 5871 220 2.
  • online bestellen

Post to Twitter Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to StumbleUpon